۱۳۸۶ اسفند ۲۶, یکشنبه

معلومات عمومی

معلومات عمومی آسمان مریخ چی رنگ است؟ فکر می کنید اگر شما بر روی مریخ حضور داشتید شاهد چه مناظری بودید ؟ اگر در نزدیکی گودال ویکتوریا قرار داشتید می دیدید که مریخ نورد فرصت در حال در نوردیدن و کاوش در این دهانه نسبتا بزرگ است. این کاوشگر یک چشمی پس از به پایان رساندن ماموریت خود در مورد بررسی گودال ویکتوریا اینک در مسیری متفاوت با قبل قرار گرفته است. آسمان نارنجی رنگ با ابرهائی بسیار روشن. در تصویر پائین سطح سیاره سرخ در حالی که از شنهای روان سرخ رنگ پوشیده شده است دیده می شود. به ظاهر آرامشان نگاه نکنید، در زمان مقرر خودشان با پراکنده شدن در سطح مریخ چنان غوغائی به پا می کنند که خود باید شاهد آن باشید، در هنگام طوفان به شدت رنگ آسمان را تغییر می دهدند. ابرهائی را که در نمای بالا مشاهده می کنید اکثراً از یخ کاربن دی اکسید و آب منجمد تشکیل شده اند. این نوع توده های ابری به سرعت در حال تغییر هستند و پس از تشکیل شدن دیری نمی گذرد که از بین می روند. رنگ آسمان در افق بسیار روشن است و در امتداد سمت الراس به رنگ سرخ می گراید. ابر چگونه تشکیل می شود؟ وقتی هوای گرم بالا می رود، خنک می شود. بخار آب موجود در هوا متراکم شده و قطرات کوچک آب تشکیل می دهد. این قطرات آن قدر کوچک هستند که به زمین نمی افتند، بلکه در هوا معلق می مانند. در ارتفاعات بالاتر قطرات آب بیشتر سرد شده و بلور های کوچک یخ تشکیل می دهند. یک ابر ، توده ای از قطرات کوچک آب و یا مجموعه ای از بلور های کوچک یخ است. برخی از ابر ها شبیه پنبه پفکی هستند. به این ابر ها (( کومولوس )) می گویند. بعضی ابر ها ورقه های نازکی هستند . به این ابر ها (( استراتوس )) می گویند، که به معنی ورقه های نازک است. ابر های (( سیروس )) در ارتفاعات بالاتر ایجاد می شوند. ابر های رعد و برقی ، یا ابر هایی که بارندگی سنگین ایجاد می کنند، خاکستری تیره رنگ به نظر می رسند. این ابر ها انباشته از رطوبت هستند که باعث می شود قطرات آب به صورت باران به سمت زمین سرازیر شود. ابر های سفید سبک هستند و اشعه آفتاب می تواند از خلال ابر ها عبور کرده ، و آنها را سفید جلوه دهد، ولی گاهی ابر های غلیظ و سنگین آسمان را می پوشانند، و نور آفتاب نمی تواند به سهولت از آنها عبور کند و به این جهت خاکستری دیده می شوند. استرالیا را کی کشف کرد؟ استرالیا برای نخستین بار چندین قرن قبل از میلاد بوسیلهء مصریها کشف شده. ولی آن کس که باعث گردید این سرزمین تحت استعمار غرب گردد جمیز کوک انگلیسی بود که آن را بین سالهای 1768 و 1771 میلادی کشف کرد و دولت انگلیس ه بدون مشکل آن را ضمیمه امپراتوری خود نمود زیرا بومیان آن وسیله دفاع نداشتند و مجبور به تسلیم بودند. اوستا چیست؟ اَوِسْتا، نام کلی مجموعهٔ کهن ‌ترین نوشتار آریائی ها و قدیمی ‌ترین نامهٔ دینی مزدا پرستان و دیگر ادیان و ایزدان آریانا است، که در روزگار باستان بیست و یک نسک (کتاب) داشته و در شکل کنونی خود شامل شش بخش گاهان، یَسنه یا یسنا (شامل گاتها و غیر آن)، یشت‌ها، وندیداد، ویسپرد و خرده ‌اوستا است. بخش‌های اوستا در دوران‌ های مختلف توسط اشخاص متعدد تالیف شده است و از آن میان فقط بخشی از سرود های گاتها از خود زردشت است. هر چند اوستا را کتاب مقدس زرتشتیان می نامند، اما این کتاب در اصل کتاب مقدس همه آریائی ها بوده است. مندرجات اوستا عبارتست از نیایش اهورا مزدا و امشاسپندان و دیگر ایزدان و مظاهر طبیعت و تکالیف انسان در جهان بهشت و دوزخ و داستان‌ های ملی. گویند پس از آنکه اسکندر مقدونی قصر سلطنتی ایران را آتش زد اوستا را نیز بسوخت. بلاش اشکانی فرمان داد تا اوستای پراکنده را از شهرهای آریا جمع کنند. اردشیر بابکان تنسر را مامور مرتب ساختن آن کرد اما بسیاری از بخش های آنرا نیز به ذوق موبدان عصر ساسانی تغییر داد. پسرش شاپور اول کار پدر را تعقیب نمود ولی بعضی محققان درین روایات شک کرده اند. اوستا به دو گویش نوشته شده‌است. گویشی که گاهان یعنی سخنان خود زرتشت بدان نوشته‌ شده و گویشی که بخش‌های دیگر اوستا را بدان نوشته‌اند.گ ویش نخست را گویش گاهانی و گویش دوم را گویش جدید نامیده‌ اند. اوستای امروزی حدود یک سوم اوستای دورهٔ ساسانی است. اهورا مزدا کیست؟ اَهورامَزدا یا هُرمُزد نام خدای نیکی در دین زرتشت است. اهورامزدا خدای خوبیها و البته آفریننده جهان است. زردتشتی‌ ها اهورا مزدا را می‌ پرستند و معتقدند که او زمین را به عنوان میدان مبارزه نیکی با اهریمن ساخته است و چون اهورامزدا پاکی مطلق است بدی در او راه ندارد . پس هر آنچه که بد است اهریمنی است. اهورا مزدا معنای سرور(اهورا) و بزرگ دانا (مزدا) را می ‌رساند. اهورا مزدا خدای یکتا و سرور ایزدان دیگر است. اهورا مزدا خدای یگانه ی آیینهای آریایی است که از همه آنها نام آشناتر برای مردم دین زرتشت است. بر پایه باورهای کهن زروانی ( که بدعتی در آیین زرتشت است ) و دیگر دینهای پس از آن چون مانوی گری اهورامزدا و اهریمن هردو زاده زروان خدای زمان بودند. که این سخن در هیچ جای اوستا و گاهان نیست بلکه اهورا مزدا و اهریمن دو سرشت جدا دارند و زروان در زبان اوستایی تنها به معنای زمان است و هیچ ارتباطی با خدایی ندارد. جهان عرصه جنگ این دو نیروی نیک و بد است ولی سر انجام چیرگی با اهورا مزداست. نام اهورامزدا به گونه‌ های اهوره مزدا؛ اورمزد و هرمزد نیز نوشته و گفته شده است. باد چگونه بوجود می آید؟ اشعه خورشید تمام نقاط زمین را بطور یکسان گرم نمی کند. اگر همه جا را بطور یکسان گرم میکرد، اتومسفیر زمین همیشه در یک وضع باقی می ماند. خورشید مناطق استوایی را بیش از مناطق دیگر گرم میکند . در اینجا قسمت های گرم هوا منبسط شده و بالا میرود و هوای سرد تر از خارج وارد میگردد تا جای هوای گرم را بگیرد و این جریان موجب تولید باد میگردد. باد ها به ترتیب جهت ایکه از آنجا میوزد خوانده می شوند مثلاً باد جنوبی بادی است که به سمت شمال میوزد . بادی ایکه از سوی دریا میوزد، نسیم دریای خوانده می شود و بادیکه از جنوب غربی میوزد باد جنوبغربی نام دارد. وسیله ایکه برای اندازه گرفتن قوه و جهت باد بکار برده می شود Anemometer خوانده می شود. باد ها از نظز سرعت خیلی با هم فرق دارند. سرعت نسیم سبک به اندازه سرعت راه رفتن یک انسان است سرعت باد شدید به اندازه سرعت قطار یعنی پنجاه و شش الی شصت و پنج میل در ساعت است . به باد های خیلی شدید و مخرب که سرعتش به نود میل در ساعت بلکه حتی بیشتر تیفون Typhoon و یا گرد باد گویند و این نوع طوفانها در جاپان خیلی زیاد بروز میکند و خرابی بسیار ببار می آورد. بزرگترین جانور روی زمین کدام است؟ بنظر میرسد فیل بزرگترین جانور روی زمین است، حال اینکه وال آبی داری یک چنین افتخار می باشد. این حیوان صد متر طول و بیش از یکصد و بیست تن وزن دارد وال آبی حتی بزرگتر از دایناسور های است که در دنیا قدیم میزیستند. علی الرغم یک چنین هیکل بزرگ ، خوراک اصلی وال آبی میگوست. بمب هایدروجنی چی وقت ساخته شد؟ در اوایل 1950 میلادی دانشمندان امریکایی مشغول ساختن بمب هایدروجنی که قدرت مخرب آن خیلی بیشتر از بمب اتومی عادی بود، شدند. سرانجام یک بمب هایدروجنی در (( بیکپنی اتول )) جزیره ای واقع در اقیانوس آرام آزمایش کردند و علی الرقم اعتراض جهانیان نسبت به این انفجار، سابقه ساختن بمب اتومی ادامه یافت. بهایی چگونه دینی است؟ دین بهائی آئینی است که میرزا حسین‌علی نوری، ملقب به بهاءالله بنیانگذار آن می‌باشد. بهائیان او را فرستاده خدا (پیامبر) در این دور می‌دانند. بهاءالله در سال ۱۸۶۳ این دین جدید را اظهار کرد. پیروان دین بهائی که بهائیان خوانده می‌شوند امروزه در بیش از ۱۲۰ هزار مرکز گرداگرد جهان پراکنده‌اند و متون مقدس آنان به بیش از ۸۰۰ زبان مختلف منتشر شده ‌است. بهائیان به خدایی معتقدند که یگانه، جاوید و خالق همه چیز است. این خدا به طور مستقیم در دسترس نیست ولی از طریق وحی با پیامبران ارتباط برقرار می‌کند که در این دین پیامبر تجلی خداوندی است. تجدید دین از اصول این آئین است. مرکز جهانی بهائیان در حیفا واقع شده ‌است. با وجود اینکه ۱۴۴ سال از آغاز این دین می‌گذرد ، شمار پیروان این دین بیش از ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد شده‌ است یعنی کمتر از ۰٫۲٪ جمعیت دنیا ولی از نظر پراکندگی ادیان در عالم بعد از مسیحیت دومین دین جهان است. بـهائیان معتقدند که بهاء الله، بنیانگذار دین بـهائی (۱۸۱۷-۱۸۹۲) جدید ترین فرستاده الهی در سلسله پیامبران پیشین چون ابراهیم، موسی و بودا و زردشت و مسیح و محمّد (ص) است. پاپ کیست؟ پاپ (در زبان لاتین: Pope) لقب رهبر کاتولیک‌ های جهان است. وی والاترین و مقدس ترین مقام مذهبی در کلیسای کاتولیک روم است که بالاترین مقام مذهبی در کلیسای کاتولیک محسوب میشود. واژهٔ پاپ، معنای پدر در زبان لاتین را می ‌دهد. پایتخت پاپ کشور کوچک و سمبولیک واتیکان است. پاپ کنونی بندیکت شانزدهم خوانده می‌شود که پس از درگذشت ژان پل دوم به این مقام رسیده است. پیمان ناتو چی وقت تاسیس شد؟ به بهانه ای اینکه اتحاد شوروی قصد تهاجم به اروپا را دارد کشور های اروپای غربی تصمیم گرفتند همراه با امریکا اتحادیه ای علیه شوروی تشکیل بدهند تا در صورت حمله شوروی به اروپا متفقاً به دفاع پردازند. در نتیجه در آوریل 1949 که مخفف The North Atlantic Treaty Organization ( سازمان انتلانتیک شمالی ) است را بوجود آورده و قرارداد بوسیله نماینده گان دوازده کشور اروپای به امضا رسید. تصوف چیست؟ تصوف (یا صوفی‌گری یا عرفان) جنبه راز وَ رزانه و نهان‌ گرای اسلام است. صوفیان آفریننده هستی را دارای هیچیک از صفاتی که ما می‌شناسیم نمی‌دانند و او را بالاتر از هر پندار و توصیفی می‌دانند. از کامل‌ترین صوفیان خراسان و اسلامی می‌توان به بایزید بسطامی، ابوسعید ابوالخیر، جنید بغدادی، مولوی، سعدی، عطار نیشابوری، جامی و شاه نعمت الله ولی اشاره کرد. صوفیان کسانی بوده ‌اند که در راه طریقت قدم زده ‌اند. برای تصوف و اینکه از چه کلمه ‌ای مشتق شده‌است مطالب بسیاری نگاشته‌اند که از جمله از صوف به معنی پشم یا از صوفیای یونانی به معنی حکمت و فلسفه و ... گرفته شده‌است. اما خود صوفیان معمولاً گرفتار این بحث در لغات و کلمات نیستند و هدف صوفیه تزکیهٔ درون و طی مراحل سلوک تا رسیدن به خداوند و خالق هستی است. درک این نکته که همهٔ موجودات یک حقیقت واحد دارند و برای درک این موضوع و بینش آن باید مراحل سلوک را مرحله به مرحله طی کنند تا از خودی خود فانی شده و به مرحلهٔ لقا برسند. در نظر صوفیه و عرفا عشق مفهوم وسیعی دارد. آنها عشق را امانت بزرگ و ناموس الهی می‌دانند و بر این اعتقادند که خداوند انسان را از عشق خلق کرد و او اولین عاشق و اولین معشوق است. جویدن ساجق از کی معمول شد؟ (( مایا )) ها نخستین تمدنهای قدیمی بودند، که در امریکا مرکزی زندگی می کردند. آنها نوعی صمغ را می جویدند که به آن (( چیکل )) می گفتند . این صمغ شیرهء پلاستیک مانند درختی به نام (( ساپودیلا )) بود. برخی از سرخـــپوستان شمال امریکا نیز صمغ درخت صنوبر را مــــی جویدند. هنگامی که اروپاییها به شمال امریکا آمدند، آنها نیز همین عـــادت را پیدا کردند، اما به تدریج چیکل را بر صمغ صنوبر تــــرجیع دادند، زیرا کیفیت بهتری داشت و می توانستند چیز های مختلفی به آن بیفزایند و ساجق هایی به طمهای متفاوت بسازند. چیکل هنوز هم در ساجق های امروزی مورد استفاده قرار می گیرد. البته به آن شکر ، گلوکوز و عطر میوجات اضافه می کنند. چرا آسمان آبی است؟ اتمسفر از ترکیبات گاز و ذرات گرد و خاک ، درست شده. گاز ها از ذرات بسیار کوچک و سخت تولیده شده و در فضا پراکنده اند. هنگامیکه تشعشعات الکترومانتیک بصورت نور سفید از اتمسفیر میگذرد به بعضی از این ذرات بر میخورد و به جهت های منحرف می شود . برخی از این ذرات به تشعشعات جذب گردیده تشعشعات موج کوتاهتری بوجود می آورند. در نتیجه نوری که بما میرسد دارای تشعشعات امواج کوتاه بیش از امواج بلند است. در نتیجه رنگ آبی امواج کوتاه فرمانروا گردیده و ما آسمان را آبی می بینیم حال آنکه رنگ حقیقی آسمان پس از خارج شدن از اتمسفیر زمین کاملاً سیاه است و این پدیده را فضا نوردان در موقع پرواز بسوی ماه بچشم خود دیده اند. چرا برف سفيد است ؟ برف؛ همان آب يخ زده است و يخ همچنان كه مي دانيم ، رنگي ندارد. در اين صورت چرا برف سفيد است؟ دليلش اين است كه هر دانه برف از تعداد بسياري زيادي بلورهاي يخ تشكيل مي شود. اين بلورها سطوح بسيار دارند. و آنچه باعث ميشود برف سفيد به نظر برسد، بازتاب نور از تمام اين سطوح است. برف زماني تشكيل ميشود كه بخار آب در جو زمين منجمد شود. همچنان كه بخار آب منجمد مي شود، بلورهاي روشن و شفاف نيز تشكيل ميشوند. جريانهاي باد، اين كريستالها را در جو زمين بالا و پايين مي برند. بلورها ضمن اين كار، تدريجاً ذرات بسيار کوچکی را كه در ابرها هستند، جذب مي كنند. وقتي گروهي از بلورهاي يخ، بقدر كافي بزرگ شد به صورت دانه برف به سوي زمين شناور ميشود. بلورهايي كه در كنار هم قرار مي گيرند و تشكيل دانه برف مي دهند، هميشه آرايش خاصي بخود مي گيرند. اين بلورها يا به شكل ستاره هاي شش پر هستند يا به شكل صفحات نازكي شبيه يك شش ضلعي اند. هر يك از بالهاي ستاره شش پر، عيناً همچون بقيه است. چرا ما تشنه می شویم؟ تقریباً 50 تا 60 فیصد بدن ما از آب تشکیل یافته است. هنگامی که ما مصروف فعالیت جسمی و یا انجام کاری استیم و یا حتی نفس می کشیم، بدن ما آب از دست می دهد. این آب باید جبران شود، نقطه ای در مغز انسان وجود دارد که مرکز تشنگی نامیده می شود وقتی مغز ما متوجه می شود که بدن آب را از دست داده است، فرمانهایی به پشت گلو ارسال می دارد که ما اول احساس می کنیم که دهان و گلو ما خشک شده است و بعد احساس تشنگی می کنیم. بدن یک انسان بالغ در حدود 5 لیتر خون دارد که 3 لیتر از آن آب است. بدون توجه با اینکه ما چقدر تشنه ایم یا چقدر آب خورده ایم، میزان آب در خون باید ثابت باقی بماند. یک انسان بالغ در روز تقریباً دو لیتر آب می خورد البته این آب می تواند به صورتهای دیگر نظیر شیر ، چای ، نوشابه و غیره باشد. بدن یک لیتر آب دیگر هم از طریق غذا دریافت می کند. سبزیها، تخم مرغ و حتی گوشت حاوی مقداری آب است. خط میخی توسط کی اختراع شد؟ احتمالا توسط سومریان اختراع شد و آکدی ها آنرا از ایشان آموختند. از آنجایی که زبان بابلی و زبان آشوری ، لهجه های زبان آکدی هستند و خود زبان آکدی، بعدها زبان رسمی سومر شد و با توجه به اهمیت این تمدن ها در دنیای آن روز، بسیاری بر این باورند که خط میخی تبدیل به خط بین المللیِ آن روزگار شده و به همین دلیل در ایران و مصر گسترش یافت. به نظر می رسد، آنچه که سبب شد خط میخی در ایران و مصر مورد توجه واقع شود، نیاز این کشورها به خطی کامل بود. در ایران، پیش از دوره هخامنشیان ، خطی کامل و جامع وجود نداشت و نیاز به یک روش نگارش با ویژگی های یاد شده احساس می شد. در مصر اما وضعیت فرق می کرد و از قرن هفتم پیش از میلاد، با اختراع خط همگانی (demotive)، بیشتر متون تجاری به این روش نوشته شد و چنانکه از شواهد باقی مانده پیداست، خط میخی هرگز خط رسمی مصریان نبوده است. به هر صورت، در آغاز، خط میخی از الفبای تصویری تشکیل شده بود. به تدریج، طرح کلیِ هر تصویر با استفاده از خط های میخی شکل نوشته شد و هر نمادِ میخی، نشانه یک واژه کامل شد. چون برخی واژگان کشیدنی نبودند، به ناچار از بعضی نمادهای دیگر برای به نمایش آوردن آنها استفاده شد و در نتیجه نمادهای چند معنایی بوجود آمد. برای نمونه، بجای خدا از نماد ستاره و بجای راه رفتن از نمادِ خط هیروگیلف چه وقت بوجود آمد؟ خط هیروگلیف در حدود ۵ هزار سال قبل از تصویرنگاری مشتق شد. نزدیک به ۵۰۰ علامت تصویری در خط هیروگلیف وجود داشت و طرز نگارش آن به دو صورت عمودی و افقی بود که در آغاز هیروگلیف عمودی و سپس افقی پدید آمد. این خط را مصریان اولین بار جهت نوشتن مطالب خود اختراع کردند و آن را هیروگلیف نامیدند. هیروگلیف به معنی کنده ‌کاری مقدس و خط مقدس است که کنده‌ کاران و صنعتگران آن را در دیوار آرامگاه‌ها، ستون‌ها، تندیس‌ها، مهرها و ... به کار می‌‌بردند. بعدها با پیدایی پاپیروس از این خط نوع دیگری پدید آمد بنام هیراتیک (مذهبی، با صلابت) و سپس با بهم ‌ریختگی آن نوعی خط تندنویسی ایجاد گردید به نام خط عامیانه. پا استفاده شد. دایناسور ها چگونه از بین رفتند؟ براساس جدیدترین مطالعات محققان دانشگاه میسوری- کلمبیا، دایناسورها حدود 65 ميلیون سال پيش در اثر برخورد یک شهاب سنگ منقرض شدند. این محققان تنها به یک لایه که مربوط به برخورد شهاب سنگ است دست یافته اند. اين لايه دقیقا در سطحی است که موجودات دریایی همزمان با دایناسورها در آن می زیسته اند. آنها هیچ مدرکی از بالا یا پایین این سطح که دال بر برخورد شهاب سنگ های دیگری باشد، بدست نیاورده اند. دایناسورها و برخی دیگر از گونه های موجودات زنده روی زمین، حدوداً 65 ملیون سال قبل از بین رفتند. برخی از دانشمندان برخورد یک شهاب سنگ در شبه جزیره یوکاتان، مکزیک امروزی، را دلیل این انقراض می دانند در حالی که گروهی دیگر از دانشمندان برخورد بیش از یک شهاب سنگ و نیز فشارهای حاصل از آنها را دلیل این انقراض می دانند. براساس جدیدترین مطالعات انجام شده توسط یکی از محققان دانشگاه میسوری- کلمبیا، تنها یک شهاب سنگ علت این انقراض است. دین چیست؟ دین، باور به موضوعات ایزدی، فراطبیعی است که به نیایش و پرستش می ‌‌انجامد و بر ایمان مبتنی است. به خود آن پرستش یا نمود های نهادینه یا فرهنگی آن پرستش یا آمیزه‌ ای از این دو نیز دین می ‌گویند. به زبانی دیگر دین آن چیزی است که انسان را به ‌حقیقت پیوند ‌می ‌زند. هر دینی در نهایت دارای دو جز‌ء اساسی است که بر آنها بنا شده است: آموزش و روش. واژه‌ های دیگری مانند کیش و مذهب گاه به همان معنی دین و گاه به معنی زیرشاخه‌ هایی از یک دین بکار میروند. از بزرگ‌ ترین دینهای جهان می ‌توان از دینهای ابراهیمی نام برد. دینهای ابراهیمی که همه از یک ریشه و منطقهٔ خاور میانه سرچشمه می ‌گیرند عبارت ‌اند از اسلام، مسیحیت و یهودیت. دین‌ های بابی و بهائی نیز ادیان نوینی هستند ولی در ادیان سامی ریشه دارند. از دینهای بزرگ دیگر در جهان می‌ توان از بوداگرایی، هندوگرایی و آیین کنفوسیوسگرایی نام برد. ادیان لزوماً خدامحور نیستند ولی به نظر میرسد تمام ادیان معتقد به ماوراء طبیعت باشند. دین های ابراهیمی کدام دین ها هستند؟ عنوان دین‌ های ابراهیمی در مطالعه‌ تطبیقی دین ‌هایی استفاده می‌شود که از سنت باستانی ابراهیم (ع) در نوشته ‌های سامی الهام می ‌گیرند. سه دین یهودیت، مسیحیت و اسلام در این طبقه قرار دارند. در بعضی موارد دین ‌های بهائی، مـــورمون، سیک، و دیگر مـــــوارد وابسته در این طبقه ‌بندی اشاره می ‌شوند. در عین حال، ممکن است خود پیروان این دین‌ ها باور متفاوتی داشته باشند. برخی یهودیان معتقدند مسیحیت یک دین ابراهیمی نیست. بعضی یهودیان و مسیحیان هم باور دارند که اسلام دینی ابراهیمی نیست. بهائیان دین خود را ادامه سایر ادیان مانند یهود، مسیحیت و اسلام میدانند بنابراین مدعی ابراهیمی بودن دین خود هستند. در حالی که اسلام دین بهائی را به رسمیت نمی ‌شناسد. حضرت ابراهیم از پیامبران (یا یکی از سه شه‌پدر در سنت یهود) سامی است که داستان او در تورات و قرآن آمده است. مسلمانان معتقدند ابراهیم (ع) به مکه آمده است و کعبه را بازسازی کرده است اما بعضی یهودیان چنین چیزی را باور ندارند. ادیان ابراهیمی همگی معتقد به تئوری پیامبری هستند، یعنی معتقدند خداوند افرادی را انتخاب می‌ کند و برای آنها پیغامهایی را بطور مستقیم یا به واسطه یک فرشته ارسال می‌ کند. تئوری پیامبری در بعضی ادیان غیر ابراهیمی خدامحور می ‌تواند یک خرافه و حتی کفر به شمار رود. رود نیل در کجا موقیعت دارد؟ در فارسی دری باستان به این رود پیراو می‌گفتند. رود نیل با 6671 کیلومتر طول، طولانی‌ترین رود جهان است. این رود از رشته کوه‌هایی در مرکز قاره آفریقا سرچشمه می‌گیرد و راه طولانی خود را به سمت شمال آغاز می‌کند؛ در طی مسیر، رودهای زیادی که از کوه‌های غرب این قاره سرچشمه گرفته‌اند، به آن می‌پیوندند. رود نیل از کشورهای اوگاندا، سودان و مصر و از شهرهای مهمی چون خارطوم، پایتخت سودان، و قاهره، پایتخت مصر، می‌گذرد و سرانجام به دریای مدیترانه می‌ریزد. نیل شاهراه حیاتی این کشورهای خشک و بیابانی و سبب برتری موقعیت آنها بر دیگر کشورهای آفریقایی است. تمدن‌های بزرگ دوران باستان همه در کنار رودهای بزرگ و پر آب پدید آمده‌اند، مانند تمدن بین النهرین در اطراف رودهای دجله و فرات، و تمدن سند در حاشیه رود سند. تمدن مصر باستان نیز چند هزار سال قبل از میلاد مسیح در کنار رود نیل شکل گرفت و آثار درخشانی از خود باقی گذاشت. بنابر قول مشهور، این رود همان رودی است که برای عبور بنی اسرائیل به رهبری موسی (ع) به امر خدا شکافته شد و پس از ورود فرعون و سپاهیانش، به هم آمد و آنها غرق شدند. در جایی که رود نیل به مدیترانه می ریزد، منطقه ای حاصلخیز به نام دلتای نیل قرار دارد. آغاز علم هندسه عملی نیز بدین صورت بود که: در مصر باستان، زندگانی مردم از راه کشاورزی در سرزمین‌های اطراف نیل می‌گذشت، اما هر سال در فصل بهار، نیل طغیان می‌کرد و زمین‌های مردم زیر آب می‌ شد؛ و زمانی که شدت آب کم می ‌شد، زمین‌ها دوباره پیدا می‌شدند، اما تمام نشانه‌های مرز و حد هر زمین، به کلی از میان رفته بود. بنابراين مصریان قدیم برای حل این مشکل به محاسبه طول و عرض زمین‌ها پرداختند و بدین صورت شالوده هندسه عملی را بنا کردند. دانشمندان اسلامی مانند ابن سینا از رود نیل و مشخصات آن سخنان زیادی گفته ‌اند. زباله های فضای چیستند؟ با پرتاب هر موشک به فضا مقدار زیادی زباله در مدار زمین جمع می شود، و این خطر برخورد با فضا پیماها را در آینده بیشتر می کند. زباله های فضایی شامل ماهواره های از کار افتاده و اجزاء ماهواره هایی می شود که در فضا متلاشی شده اند. زباله های مدار نزدیک زمین مجددا به جو زمین بر می گردند، تکه های کوچکتر می سوزند و تکه های بزرگتر بمانند قسمتهای ایستگاه فضایی اسکای لاب در سال 1979 در زمین فرود می آیند. در فاصله های دورتر از زمین، زباله ها برای سالها درمدار باقی می مانند و بسیاری معتقدند که ماهواره ها و اشیای که از آنها جدا شده اند در مدار زمین می توانند تابیش از یک میلیون سال باقی بمانند. حدود 7000 جرم در مدار زمین بوسیله رادارها ردیابی شده اند. از این تعداد تنها کمتر از 400 مورد را ماهواره های فعال تشکیل می دهند و متباقی زباله ها هستند. بعض از زباله ها آنقدر کوچکند که قابل ردیابی نیستند، اما همین تکه ها کوچک برای ایجاد خطر به اندازه کافی بزرگ هستند. زرتشت کی بود؟ زَرتُشت، زردشت، زردهُشت یا زراتُشت(در اوستا زَرَثوشْتَرَ به تعبیری به معنی «دارنده روشنایی زرین‌رنگ» و به تعبیری دیگر «دارنده شتر زردفام» و سرانجام به معنای «ستاره زرین») نام پیامبر آریایی و بنیادگذار دین زرتشتی یا مَزدَیَسنا و سراینده گاهان (کهنترین بخش اوستا) است. در متون باستانی یونانی، معنای زرتشت برابر با ستاره ‌شناس دانسته شده ‌است. بعضی پژوهشگران بر این باورند که زایش زرتشت در روز ششم حمل بوده‌ است ولی در باره تاریخ زایش او دیدگاه‌های فراوانی وجود دارد. برآوردها از ششصد تا نهصد سال پیش از میلاد تفاوت دارند. تولد زرتشت را در نزدیکی دریاچه چیچست (ارومیه) و برخی در شرق خراسان قدیم دانسته‌اند که احتمال این که از شرق خراسان بوده باشد بیشتر است . پس از اعلام پیامبری در سن ۳۰ سالگی، زندگی بر زرتشت در منطقه مذکور سخت شد و او ناچار به کوچ به شمال شرقی آن روزگار یعنی منطقه بلخ شد. در آنجا زرتشت از پشتیبانی گشتاسب‌شاه برخوردار شد و توانست دین خود را گسترش دهد. زرتشت در سن ۷۷ سالگی در روز خور برابر با یازدهم دی ماه در نیایشگاه بلخ بدست یک تورانی به نام توربراتور کشته شد. اندیشه زرتشت‌ آزادی‌ و اختیار را گزینشی‌ برای‌ مردم‌ میداند. بهره‌ کار هر کس‌ همانست‌ که‌ انجام‌ می‌دهد جبری‌ برای‌ اشخاص‌ نیست‌ نیکی‌ اشخاص‌ جز بهره‌ئی‌ از نیکوئی‌ و شر اشخاص‌ جز شری‌ برای‌ وی‌ نخواهد بود. هرمزد یا اهورامزد در این آیین خدا هست و اهریمن هم دیو است. سکه یا پول فلزی از چی زمانی رایج شده است؟ کهن ترین پول فلزی کشف شده در جهان در موهنجودارو (در پاکستان فعلی) بدست آمده است که حدود 5000 سال پیش تهیه شده است. در شوش در جنوب غربی ایران حلقه های متعلق به 4000 سال پیش در کشفیات باستان شناسی فرانسویان بدست آمده است. دیگر کهن ترین سکه یافت شده در جهان متعلق به سناخریب پادشاه آشور است که حدود 2700 سال پیش از میلاد تهیه شده است. در همین حدود (2700-2600 سال پیش) در لودیه (واقع ترکیه کنونی) سکه های از جنس الکتروم ضرب شد. سکه های که شاهنشاه لودیه رواج داد بنابر نام شاهنشاه یعنی کرزوش به کرزویید (کرزوسی) معروف گشت. سیماب چیست؟ سیماب که آن را جیوه ( quicksilver ) هم می ‌نامند عنصر کیمیاوی است که در جدول تناوبی دارای نشان Hg و نمبر اتمی 80 می‌ باشد. سیماب فلزی سبک ، نقره‌ ای رنگ ، سمی و جزء عناصر واسطه است، یکی از دو عنصری می ‌باشد که در دماهای معمولی اتاق حالت مایع دارند ( فلز دیگر برم است ) و در ترمامتر ، فشارسنجها و سایر وسایل علمی کاربرد دارد. سیماب عمدتاً بوسیله کاهش از ماده معدنی cinnabar ( سولفور سیماب ) بدست می‌آید. سیماب را چینیان و هندیهای باستان شناخته بودند و در گورهای متعلق به 1500سال قبل از میلاد یافت شده‌اند. تا سال 500 قبل از میلاد ، از سیماب به همراه مواد دیگر برای ساخت آمالگامها استفاده می‌شد. یونانیان باستان از این فلز سمی در پمادها و رومیان از آن در لوازم آرایشی استفاده می‌کردند. کیمیاگران تصور می ‌کردند تمامی مواد از این ماده ساخته شده ‌اند. همچنین می ‌پنداشتند در صورتی که سیماب سخت شود، به طلا تبدیل خواهد شد. در قرن 18 و قرن 19 از نیترات سیماب برای کندن موی حیوانات جهت ساختن کلاههای نمدی استفاده می‌ کردند. این مسئله موجب بروز آسیبهای مغزی در بین کلاهدوزان شد که گفته می‌شود عبارت: { دیوانه مثل یک کلاهدوز } و شهرت Mad hatter آلیس در سرزمین عجایب از آنجا آمده است. کیمیاگران نام خدای رومیان Mercury را برای این عنصر در نظر گرفتند. سمبول سیماب Hg ، از واژه hydrargyrum که لاتینی شده کلمه یونانی hydrargyrus می‌باشد، برگرفته شده که ریشه‌ های یونانی این واژه مرکب به معنی آب و نقره بود. سیماب یکی از معدود عناصری است که دارای یک نماد کیمیاگری است. شیشه از چی ساخته میشود؟ شیشه صنعتی است که از زمان مصریان باستان معمول بود ، شیشه از شن، سنگ ،آهک و سودا ساخته می شود . به این معنی که سه ماده فوق را در حرارت خیلی زیاد آنقدر میگذارند تا تبدیل به مایع شده و بصورت شیشه درآید. براینکه کاملاً شفاف شود، سطح اش صیقل داده می شود . شیشه چندین نوع است ، یکی شیشه معمولی است که برای پنجره مورد استفاده قرار میگیرد. دیگر شیشه ای ضد گرمی است که از آن ظرف ناسوز ساخته می شود. دیگر شیشه مخصوص موتر ها است که به قطعات کوچک میشکند ولی از هم پاشیده نمی شود . عجيب ترين دانستني هاي دنيا در اين دنياي عجيب و غريب از ديدن خيلي از چيزها هاج و واج مي شوي اين هم گوشهاي از آن اطلاعات عجيب . در اين دنياي سرشار از شگفتي نميشه خيلي از چيزها را باور نكني . يك سوسك حمام ميتواند 9 روز بدون سر زندگي كند تا اينكه از گرسنگي بميرد. يك كوروكوديل نميتواند زبانش را بيرون در بياورد. حلزون ميتواند 3 سال بخوابد. به طور ميانگين مردم از عنكبوت بيشتر ميترسند تا از مرگ! اگر جمعيت چين به شكل يك صف از مقابل شما راه بروند، اين صف به خاطر سرعت توليد مثل هيچوقت تمام نخواهد شد. خطوط هوايي آمريكا با كم كردن فقط يك زيتون از سالاد هر مسافر در سال 1987 توانست 40000$ صرفهجويي كند. ملت آمريكا بطور ميانگين روزانه 73000 متر مربع پيتزا ميخورند. چشمهاي شترمرغ از مغزش بزرگتر است. بچهها بدون كشكك زانو متولد ميشوند. كشككها در سن 2 تا 6 سالگي ظاهر ميشوند. كوبيدن سر به ديوار 150 كالري در ساعت مصرف ميكند. پروانهها با پاهايشان ميچشند. گربهها ميتوانند بيش از يكصد صدا با حنجره خود توليد كنند در حاليكه سگها كمتر از 10 تا! ادرار گربه زير نور سياه ميدرخشد. تعداد چينيهايي كه انگليسي بلدند، از تعداد آمريكاييهايي كه انگليسي بلدند، بيشتر است!! دوئل كردن در پاراگوئه آزاد است به شرطي كه طرفين خون خود را بر گردن بگيرند. فيلها تنها حيواناتي هستند كه نميتوانند بپرند. هر بار كه يك تمبر را ميليسيد 10/1 كالري انرژي مصرف ميكنيد. فورييه 1865 تنها زماني بود كه ماه كامل نشد. كوتاهترين جمله كامل در زبان انگليسي I am است. اگر عروسك باربي را زنده تصور كنيد سايزش 33-23-39 و قدش 2 متر و 15 سانتيمتر خواهد بود با گردني 2 برابر بلندتر از يك انسان نرمال. تمام خرسهاي قطبي، چپ دست هستند. اگر يك ماهي قرمز را در يك اتاق تاريك قرار دهيد، كم كم رنگش سفيد ميشود. اگر به صورت مداوم 8 سال و 7 ماه و 6 روز فرياد بزنيد، انرژي صوتي لازم براي گرم كردن يك فنجان قهوه را توليد كردهايد. در مصر باستان افراد روحاني تمام موهاي بدن خود را ميكندند حتي ابروها و موژهها. كوتاهترين جنگ در تاريخ در سال 1896 بين زانزيبار و انگلستان رخ داد كه 38 دقيقه طول كشيد. در 4000 سال گذشته هيچ حيوان جديدي رام نشده است. هيچوقت نميتواني با چشمان باز عطسه كني. تعداد انسانهايي كه به وسيله خر كشته ميشوند، از انسانهايي كه در سانحه هوايي ميميرند بيشتر است. چشمهاي ما از بدو تولد همين اندازه بودهاند، اما رشد دماغ و گوش ما هيچوقت متوقف نميشوند. هر تكه كاغذ را نميتوان بيش از 9 بار تا كرد. در هرم خئوپوس در مصر كه 2600 سال قبل از مبلاد ساخته شده است، به اندازهاي سنگ به كار رفته كه ميتوان با آن ديواري آجري به ارتفاع 50 سانتيمتر دور دنيا ساخت. اگرتمام رگهاي خوني را در يك خط بگذاريم، تقريبا 97000 كيلومتر ميشود. وقتي مگس بر روي يك ميله فولادي مينشيند، ميله فولادي به اندازه دو ميليونيم ميليمتر خم ميشود. آمريكا تا 50 ميليون سال ديگر دو نيم خواهد شد. عدد 2520 را ميتوان بر اعداد 1 تا 10 تقسيم نمود، بدون آنكه خارج قسمت كسري داشته باشد. 30 برابر مردمي كه امروزه بر سطح زمين زندگي ميكنند، در زير خاك مدفون شدهاند. تنها حيواني كه نميتواند شنا كند، شتر است. شيشه در ظاهر جامد به نظر ميرسد ولي در واقع مايعي است كه بسيار كند حركت ميكند. در هر ثانيه بيش از 5000 بيليون بيليون الكترون به صفحه تلويزيون برخورد ميكند و تصويري را كه شما تماشا ميكنيد، بوجود ميآورد. شانس شبيه بودن دو اثر انگشت، يك به 64 ميليارد است. يك ليتر سركه در زمستان سنگينتر از تابستان است. قد انسان تا 20، 25 سالگي و گاها 40 سالگي بلند ميشود و از چهل سالگي به بعد، قد انسان هر دو سال حدود 6 ميليمتر كوتاه ميشود. فقط با از دست دادن يك درصد از آب بدن، احساس تشنگي ميكنيم! دهان انسان روزانه يك ليتر بزاق توليد ميكند. چيتا يا يوزپلنگ سريعترين حيوان خشكي است. او در عرض فقط 3 ثانيه 100 كيلومتر در ساعت سرعت ميگيرد. ركوردي كه حتي سريعترين خودروهاي فراري هم نتوانستهاند بشكنند. كرمهاي ابرشيم در 56 روز، 86 هزار برابر خود غذا ميخورند. تنها قسمت بدن كه خون ندارد، قرينه چشم است. شتر در 3 دقيقه 95 ليتر آب ميخور گندم چی نوع گیاهی است؟ گیاه گندم از جمله مهم ‌ترین غلات به شمار می‌‌آید. این گیاه، یک ساله و از خانواده گرامینه‌ ها (گندمیان) است و دارای دو گونه اهلی و وحشی می باشد. نام علمی آن Triticum spp بوده، این ماده غذایی نزدیک به ده تا پانزده هزار سال قبل از میلاد، در ناحیه ‌ای واقع در غرب خراسان ، شرق عراق و همچنین در ترکیه، سوریه و اردن تکامل یافته و اهلی این نواحی شده است. معمولا گندمها را به دو دسته کلی، گندم بهاری و گندم خزانی تقسیم بندی می‌کنند. این دو نوع علاوه بر آن که دانه‌ هایشان از نظر رنگ ، بافت ، شکل و ... باهم فرق دارد شرایط رشد و نمو آنها نیز با هم تفاوت می ‌کند. این دو نوع گندم را در دو زمان مختلف در سال کشت می‌نمایند. دانه گندم ، دارای شیاری است که در طول دانه قرار می‌ گیرد. عمق این شیار در گندمهای خزانی زیاد و در گندمهای بهاری کم است. طرفین این شیار در گندمهای بهاری گرد و در گندمهای خزانی گوشه ‌دار می‌باشد. برخلاف سایر غلات ، گندم را می‌ توان از طرق مختلف از جمله در تهیه نان ، بیسکویت ، شیرینی ، کیک ، اسپاگتی ، ماکارونی و... مورد مصرف قرار داد. از گندم در صنایع کاغذ سازی، چسب سازی و همچنین در تهیه پودرهای لباسشویی هم استفاده می‌گردد. از سبوس و کاه آن نیز به عنوان خوراک دام استفاده می‌کنند. انواع مختلف گندم برای مصارف مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. مثلاً گندمهای نرم بهاری یا خزانی برای مصرف در صنایع بیسکویت سازی ، شیرینی ‌پزی و کیک‌ پزی مناسبند. در حالی که از گندمهای سخت پاییزی و بهاری در نانوایی استفاده بیشتری دارند. سطح زیر کشت گندم در جهان از همهٔ غلات بیشتر است. کشورهای ایالات متحده آمریکا، چین ، هندوستان ، فرانسه، کانادا، ترکیه و ایتالیا به ترتیب، مهم ‌ترین تولید کنندگان گندم به شمار می‌‌آیند. در کشورهای کانادا، ایالات متحده آمریکا، استرالیا و فرانسه، تولید گندم بیش از مصرف داخلی آنهاست و به همین دلیل، قسمت عمدهٔ گندم تولیدی آنها به خارج صادر می‌‌شود. مانی چگـونه مذهبی است؟ مانی‌ گرایی ترکیبی است از آیین ‌های مسیحیت، بودایی و زرتشتی که مانی (پسر فاتک) آن را بنیان گذاشت، مانی بر این عقیده است که جهان بر مبنای روشنایی و تاریکی است و از همین رو است که خوبی و بدی وجود دارد، همچنین پیروان این آیین باور دارند که در نهایت روشنایی (خوبی) است که چیره خواهد شد و همه جا را فرا می‌گیرد. این آیین در ایران دوران ساسانیان مخصوصاً در دوره پادشاهی یکساله هرمز هواخواهان و پیروانی داشته است. پیش از چیرگی اعراب بر ایران و سرنگونی دودمان ساسانی، پیروان مانی در زمان بهرام محکوم به مرگ گشتند و بسیاری از آنان ناچار به مهاجرت از ایران شدند. مانویت از جمله فرقه‌های گنوسی‌ (Gnostic) است که به درونگرایی و سیر عرفانی گرایش دارند. مانویان در ثبت و نوشتن آثار دینی خود بسیار فعال بودند. به دنبال کشتار پیروان مانی تعداد بسیاری از مانویان به ترکستان شرقی در غرب چین فعلی مهاجرت کردند و تأثیر زیادی در معتقدات دینی این منطقه داشته اند. بنا به نوشته بیرونی مورخ قرن یازده میلادی تعداد بسیار زیادی از ترکهای شرقی، چینی‌ ها و تبتی‌ها به این دین گرویدند. تا کنون شمار زیادی از دستنوشته ‌های مانوی به زبان‌های پارسی میانه و دیگر زبانها (از جمله در حدود هفت هزار از دست نوشته‌های به زبان ترکی ایغوری) کشف شده است. مراقبه چیست؟ مُراقِبـِه، درون ‌پویی، خود پژوهی، یا مدیتِیشِن معمولاً به یک حالت آسایش و تمرکز مطلق گفته می‌ شود که در آن بدن آرام می ‌شود و ذهن از اندیشه‌های سطحی دور می‌شود. چندین دین بزرگ به خصوص ادیان شرقی نظیر هندوئیسم و بوداگرایی آیینهای مراقبه را نیز در بر می ‌گیرند ولی خود مراقبه لازم نیست که یک کردار دینی یا روحانی باشد. اکثر روشهای محبوب مراقبه ریشهٔ شرقی دارند. از روشهای معروف مراقبه شرقی می‌ توان به مراقبه فراروی (ترنسندنتال مدیتیشن)، مراقبه ذن و مراقبه ویپاسانا نام برد. بودا از کسانی بوده که به این امر معتقد بوده‌است. انسان همواره در زمان گذشته یا آینده سیر میکند و همیشه در هراس از آینده و غم و افسوس گذشته ‌است و از لحظه زنده و پویای اکنون غافل است. انسان نیروی درونی خود را به این طریق از دست میدهد. مراقبه تمرینی است که به انسان می‌آموزد چگونه در زمان حال زندگی کند و نیروی ذهنی خود را در راه هدفی که می‌خواهد به کار گیرد. معنی باختر چیست؟ باختر یا غَرب یکی از چهار جهت اصلی در جغرافیا است که در نقشه ‌ها معمولاً در سمت چپ نقشه است. باختر محل فروشدن یا غروب خورشید و بنابراین جهت مخالف گردش زمین است. به هنگام ناوبری برای رفتن به سوی باختر باید سمت قطب‌ نما را روی °۲۷۰ قرار داد. «باختر» در ادبیات فارسی به معنی شمال و شرق هم استفاده می‌ شده است. در لغتنامه دهخدا دو مدخل برای «باختر» وجود دارد: یکی به عنوان جهت جغرافیایی و دیگری به عنوان سرزمین باکتریا (بلخ). ، برای معنی شمال (برای این کلمه)، تنها به اوستا اشاره شده است (و برای آن نیز باختر را با واژهٔ اوستایی «اپاختر» - apãxtar - یعنی آنطرف ‌تر یکی گرفته است). در بعضی از مثالهایی که از متون قدیمی فارسی برای این کلمه آورده شده است، باختر متضاد خاور است. همچنین در جایی (به نقل از شرفنامهٔ منیری) اشاره شده است: «تحقیق آنست که باختر مخفف با اختر است و اختر ماه و آفتاب هر دو را گویند پس باختر مشرق و مغرب را توان گفت ازین جهت متقدمین بر هر دو معنی این لفظ را استعمال کرده‌اند لیکن خوار به معنی خور بیشتر آمده از این جهت خاور به معنی مشرق بیشتر استفاده می‌شود ...» در یکی از پاورقیهای مربوط به این کلمه نیز آمده است: «شاید اختلافاتیکه در معنی باختر روی داده از باختریان (بلخ) باشد که مردم در همسایگی جنوب او، او را شمال و در شمال جنوب، و در مغرب مشرق و در مشرق مغرب می‌نامیده‌اند.» در نمونه‌هایی از اشعار شاعران فارسی‌زبان (از فردوسی و ناصرخسرو گرفته تا خاقانی و نظامی و سعدی)، باختر به معنای مغرب به‌کار رفته است. البته مثالهایی نیز از کاربرد عکس آن وجود دارد (در اشعار فرخی و عنصری و سوزنی و دو بیت در بعضی از نسخ شاهنامه). میوه های مغز دار حاوی کدام ویتامین است؟ میوه های مغز دار سرشار از ویتامین ای می باشد. ويتامين ای يک آنتی اکسيدان مهم است که از سلول ها در مقابل صدمات روزمره محفاظت می کند. اين ويتامين سيستم دفاعی بدن را تقويت می کند و ممکن است خطر آب مرواريد را کاهش دهد. ويتامين ای همچنين برای سلامت پوست و مو ضروری است. تحقيقات نشان می دهد که مصرف مواد طبيعی سرشار از ويتامين هايی مثل ای مفيدتر از مصرف قرص های مکمل است که در داروخانه ها عرضه می شود. دانشمندان دانشگاه جان هاپکينز آمريکا حتی اخيرا عليه مصرف زياد قرص های ويتامين ای به مردم هشدار داده اند و آنرا خطرناک دانستند. تهیه توسط : گروه هجران

هیچ نظری موجود نیست: